สินค้าขายดี (4)

ID : 57508
Brand : UBPack
Model : B600
Last Update : 03/05/2561 13:13 Preview : 15,641
Size (mm) : Dia 155 , H 66
ID : 124926
Brand : UBPack
Model : T155
Last Update : 03/05/2561 13:16 Preview : 6,320
Size (mm): W 155 x L 225 x H 30
ID : 154637
Brand : UBPack
Model : C016
Last Update : 03/05/2561 13:23 Preview : 3,017
Size (mm) : Dia 102 , H 115
ID : 162171
Brand : UBPack
Model : KT
Last Update : 04/05/2561 15:25 Preview : 3,225
กระทงผลิตจากเยื่อไผ่ ย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม