สินค้าใหม่ (5)

ID : 124926
Brand : UBPack
Model : T155
Last Update : 03/05/2561 13:16 Preview : 5,480
Size (mm): W 155 x L 225 x H 30
ID : 162171
Brand : UBPack
Model : KT
Last Update : 04/05/2561 15:25 Preview : 2,200
กระทงผลิตจากเยื่อไผ่ ย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ID : 162172
Model : PS01
Last Update : 17/07/2561 11:55 Preview : 2,683
ID : 162173
Brand : UB Pack
Model : CNL-SET
Last Update : 04/05/2561 15:01 Preview : 2,470
ID : 174943
Brand : UBPack
Model : T255
Last Update : 12/02/2562 11:42 Preview : 1,053
Size (mm): W 155 x L 225 x H 50