กระทงย่อยสลาย

สีชมพูู

สีฟ้า

สีเขียว

สีส้ม

สีเหลือง